• 130405_potrebitel_kredit
  • 130405_potrebitel_kredit
  • 130405_potrebitel_kredit
  • 130405_potrebitel_kredit
  • 130405_potrebitel_kredit
Các vật liệu của 3M rất đa dạng tiêu biểu như Decal 3M, bạt xuyên sáng không gân 3M. Hình ảnh được in lên bằng Công nghệ UV kết hợp với hộp đèn cho màu sắc đều, trung thực chuẩn theo Logo, hình ảnh của Công ty dù kích thước rất lớn.

In trên sản phẩm 3M USA

  • Copyright © 2008-2016 Photominhtung - Design & Development by Webtrongoi123.com . All rights reserved.